O WARYŃSKIM

Waryński S.A. Grupa Holdingowa to aktywna, nowoczesna
i dynamicznie rozwijająca się grupa kapitałowa z bogatą tradycją sięgającą 1833 roku.

Od samego początku firma jest istotnym filarem przemysłowym warszawskiej Woli, gdzie aktualnie realizuje inwestycje mieszkaniowe i biurowe. Aktywność na rynku deweloperskim i budowanie silnej pozycji na rynku nieruchomości to obecnie kluczowe obszary działalności całej Grupy. Istotnymi kierunkami rozwoju są kompleksowy Project Management inwestycji budowlanych oraz zarządzanie spółkami zależnymi.

0
Inwestycje mieszkaniowe
m2
WYBUDOWANYCH
sztuk
SPRZEDANYCH MIESZKAŃ

Nasza Historia

Od 2014 roku Waryński S.A. Grupa Holdingowa należy do funduszu MARS Real Estate obecnego na najważniejszych rynkach regionalnych w Polsce. Głównym akcjonariuszem Waryński S.A. Grupa Holdingowa jest MARS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, zarządzany przez spółkę MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., której 100% właścicielem jest Polska Grupa Zbrojeniowa Spółka Akcyjna.

Grupa Waryński to aktywna, renomowana i doświadczona grupa kapitałowa od lat związana z rynkiem nieruchomości. W skład Holdingu wchodzi zarówno kontynuująca tradycję marki WARYŃSKI w sektorze maszyn budowlanych spółka Waryński Trade Sp. z o.o., jak i spółki powołane do realizacji inwestycji mieszkaniowych i biurowych.

Wizja i misja

Wizją funkcjonowania Waryński S.A. Grupa Holdingowa jest stworzenie zwartej, efektywnej i nowoczesnej Grupy Kapitałowej, która dzięki bogatej historii oraz współdziałaniu i wzajemnemu wspieraniu się wszystkich podmiotów Grupy jest liderem rynku w zakresie jakości oferowanych produktów oraz świadczonych usług i stale podnosi swoją efektywność.

Kierunek rozwoju Waryński S.A. Grupa Holdingowa wyznacza na dzień dzisiejszy przede wszystkim aktywność podejmowana na rynku deweloperskim oraz budowanie pozycji marki również w obszarze zarządzania nieruchomościami oraz spółkami zależnymi.

„Wartość z tradycji, sukces w inwestycji”

Wieloletnia i bogata tradycja w szeroko rozumianym sektorze budownictwa, sięgająca 1833 roku oraz silne fundamenty kapitałowe dają podstawę do konsekwentnego podejmowania kolejnych szans rynkowych oraz kreowania długoterminowych planów rozwoju. Istotnym elementem tych planów jest podpisanie listu intencyjnego między spółkami Waryński S.A., Polnord oraz PFR Nieruchomości S.A. w kwestii współpracy w programie Mieszkanie Plus. Założenia na następne dwa lata przewidują wybudowanie minimum 1000 lokali.

Nowe projekty potwierdzają, że najlepszymi źródłami motywacji i lojalności w biznesie jest szacunek, współpraca oraz współodpowiedzialność pracowników za przyszłość firmy.

LUDZIE

PREZES ZARZĄDU JAROSŁAW KOZAK
WICEPREZES ZARZĄDU BEATA CYWIŃSKA

Umów się z doradcą na inwestycji

 

 

 

 

© Atol Waryński

Zapytaj o cenę

  • Zapytaj o cenę

  • Przed wyrażeniem zgód zapoznaj się z informacjami o przetwarzaniu danych.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Waryński Atol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w (01-248) Warszawie, przy ul. Jana Kazimierza 3, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądownego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000784128, N P 5272891820 w celach marketingu produktu i podmiotów związanych z Waryński S.A. Grupa Holdingowa.

    Wyrażam zgodę na zautomatyzowane przetwarzanie moich danych osobowych, w tym profilowanie, przez Waryński Atol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w (01-248) Warszawie, przy ul. Jana Kazimierza 3, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Cospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000784128, NIP 5272891820.

    Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Waryński Atol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w (01-248) Warszawie, przy ul. Jana Kazimierza 3, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000784128, NIP 5272891820, informacji handlowej na wskazany przeze mnie adres e-mail lub podany numer telefonu.